فرم نظر سنجی دوره های آموزشی

دانش پذیر گرامی؛

احتراماً به استحضار می رساند واحد آموزش ارتباطات شایگان جهت ارتقاء و بهبود کیفیت دوره های آموزشی خود نیاز به نظرات گرانقدر شما دارد. خواهشمند است با صرف اندکی از وقت با ارزش خود این فرم را تکمیل نمایید.

در حال بارگیری