دوره های آموزشی تخصصی مخابرات سیار

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۳۰ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۷۸۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی

 • Wireless Network Concepts
 • GSM Fundamentals
 • Introduction to GPRS and EDGE and Packet Switch Networks
 • Introduction to UMTS, HSDPA and HSUPA
 • Introduction to LTE and LTE-A
 • Introduction to 5G and Next Generation Networks

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۳۹۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی

 • Principles and Motivation of LTE
 • Requirements on LTE
 • (LTE and System Architecture Evolution (SAE
 • OFDMA & SC-FDMA
 • Data Transmission on Air
 • MIMO

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۱۸ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۵۳۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 •  LTE introduction
 • , Architecture overview and Protocol Stack
 • The LTE Physical Layer
 • The LTE Protocols Layer 2 MAC, RLC And PDCP
 • LTE Procedures

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس دوره: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۴۴۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Introduction
 • LTE & EPS Network Architecture & Interfaces
 • LTE Radio Interface Protocols – Overview
 • Non-Access Stratum NAS
 • Radio Resource Control RRC
 • PDCP, RLC & MAC, Data Link Layer L2:
 • Interface S1
 • Interface X2
 • other Interfaces
 • Important Procedures
 • Literature & Abbreviations

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۳۰ ساعت)
 • مدرس دوره: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۹۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Introduction
 • EPS Overview
 • Air Interface
 • Air Interface Overhead
 • RRM Overview
 • Link Budget
 • Coverage Planning
 • Cell Range
 • Radio Planning Capacity
 • Initial Parameter Planning

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۱۸ ساعت)
 • مدرس: مهندس سعید دشتی
 • هزینه ثبت نام:  ۵۳۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی

 •   GSM Network Architecture
 • GSM Radio Access Technology
 • GSM Channel & Burst Types
 • GSM Multiframes
 • DTX – Full & SUB Measurements
 • Introduction to Optimization
 • Performance Counter Types
 • Counter/KPIs and Measurements
 • Performance Optomization

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۲۴ ساعت)
 • مدرس: مهندس سعید دشتی
 • هزینه ثبت نام:  ۷۲۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Introduction to Optimization
 • Assessment
 • KPIs and Measurements
 • Finding Optimization Solutions
 • Features for Optimization

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان برگزاری: ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۲۴ ساعت)
 • مدرس دوره: مهندس فرزین اوراهی زاده
 • هزینه ثبت نام:  ۷۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • UMTS Introduction and Overview
 • Understand WCDMA Air Interface
 • Modulation & Spreading Codes
 • Cell Search and Random Access Procedures
 • (Functionalities (Power control and Handover
 • Logical/Transport/Physical Channel Concepts
 • HSDPA Introduction

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۳۰ ساعت)
 • مدرس: مهندس فرزین اوراهی زاده
 • هزینه ثبت نام:  ۹۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Radio Resource Management
 • Idle Behavior
 • Handover
 • Load Sharing
 • Power Control
 • Link Adaptation

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس داوود فیضی
 • هزینه ثبت نام:  ۳۹۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • MW Part Basic

 • Introduction
 • Microwave Types
 • Modulation Strategy
 • Microwave Features
 • Product Structure
 • Software Structure
 • Networking and Applications
 • SDH Part Basic

 • Introduction
 • Product Description
 • Hardware Description
 • Feature Description
 • Installation

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس داوود فیضی
 • هزینه ثبت نام:  ۴۵۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • MW Part Advance

 • Product Structure
 • Equipment Configuration
 • Software Description
 • Case Study
 • SDH Part Advance

 • Commissioning
 • Configuration
 • Maintenance and Fault Management
 • Case Study

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (مجموعاً ۲۴ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا خاکزاد
 • هزینه ثبت نام:  ۶۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Hardware Description

 • ۳۹۰۰ Series NodeB Overview 3900
 • Series NodeB Hardware 3900
 • Series NodeB Expansion
 • Configuration

 • (MML (Man Machine Language
 • (GUI (Graphic User Interface
 • (Operation and Maintenance (OM

 • OM System Overview
 • NodeB Routine OM

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۱ الی ۱۴ (مجموعاً ۱۸ ساعت)
 • مدرس: مهندس احسان سوری
 • هزینه ثبت نام:  ۵۳۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Introduction of performance management
 • network topology and functionality of main nodes
 • Introduction of KPI, PI and counter
 • Relation and interaction of KPIs
 • Monitoring and improvement of KPIs

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس داریوش کاخکی
 • هزینه ثبت نام:  ۴۰۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

(Getting started (installation-workspace-customization

 • Making legends-repository-super streaming
 • ۲G logs analysis
 • ۳G logs analysis
 • ۴G logs analysis
 • Actix tips and tricks

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۱۴ الی ۱۷ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس محمد حسین حیایی
 • هزینه ثبت نام:  ۳۹۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • GPRS/UMTS PS Network Structure
 • Mobility Management
 • Radio Resource Management
 • Session Management
 • EPC Network Structure
 • EPC Network Working Principle

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۱۵ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۳۸۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Using Formulas in Excel
 • Using Advanced Tools in Excel
 • Mapinfo Professional
 • Introduction to Writing Macro in Excel

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.

شرایط برگزاری دوره آموزشی 

 • زمان: پنجشنبه ها از ۲۲ فروردین ۹۸ ساعت ۸ الی ۱۱ (مجموعاً ۱۸ ساعت)
 • مدرس: مهندس حمیدرضا قنبری
 • هزینه ثبت نام:  ۴۵۰۰۰۰ تومان

سرفصل دوره آموزشی 

 • Introduction to Python Environment
 • Jupyter Notebook
 • Python Programming
 • Pandas Library
 • Matplotlib Library
 • Numpy Library

 

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید.