پروژه های درایوتست

 

  • انجام تست های مربوط به تکنولوژِی های 2G, 3G, FDD-LTE, TD-LTE, WiMax
  • پایش فرکانسی جهت پیدا کردن منابع تداخلات خارجی
  • پایش فرکانسی بصورت بلند مدت جهت بررسی تمیز بودن باندهای اجاره شده توسط اپراتورها
  • انجام تست MOS جهت سنجش کیفیت مکالمه
  • انجام تست VoLTE
  • انجام تست سنجش کیفیت مکالمه در تکنولوژی های متفاوت
  • بررسی سرعت دسترسی به شبکه جهت انجام مکالمه و استفاده از دیتا
  • بررسی سرعت دانلود و آپلود بصورت FTP و HTTP
  • انجام تست های مرزی جهت بررسی محدوده پوشش اپراتورهای کشورهای همسایه

مشتریان