تامین نیروی انسانی متخصص

 

  • معرفی نیروی انسانی متخصص در زمینه طراحی و بهینه سازی شبکه های تلفن همراه
  • جذب فارغ التحصیلان از دانشگاه های تراز اول و ارائه آموزش های تخصصی به آنها
  • ارائه آموزش های تخصصی و ارتقا دانش و مهارت نیروهای انسانی متخصص فوق

مشتریان