چشم انداز

 

  • انتخاب اول اپراتورهای داخلی به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره و اجرای پروژه های مخابرات سیار

  • یکی از پنج شرکت برترخاورمیانه و شمال آفریقا به عنوان ارائه دهنده خدمات مشاوره و اجرای پروژه های مخابرات سیار

  • ارائه دهنده خدمات آموزشی فناوری اطلاعات و ارتباطات درسطح خاورمیانه

 

ماموریت

 

  • تحول در صنعت مخابرات کشور با رویکردی دانش بنیان و مبتنی بر هوش مصنوعی

 

ارزش ها

 

  • احترام به خواسته های مشتری در تمام مراحل اجرای پروژه

  • منابع انسانی یادگیرنده و یاددهنده

  • خلاقیت و نوآوری فردی و تیمی در تمام سطوح سازمانی

  • صداقت در گفتار و حسن رفتار با سایر همکاران

  • ایفای نقش فعال در مسئولیت اجتماعی